ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดสมุทรปราการ

 

กิจกรรมภายในงาน

1. นายจ้างสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งานโดยตรง

2. ตำแหน่งงานว่างมากกว่า 300 อัตรา

3. การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ

4. การแนะแนวอาชีพ