ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 2/2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 การไปทำงานในต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมาย