ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนภัยผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัยผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกัน มิให้ถูกหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยมีข้อมูลตามแผ่นประกาศ “ระวังตกเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ” และรายละเอียดตามวีดิโอคลิป “วีซ่าเมกา กรอกเองได้ ง่ายนิดเดียว!” ผ่านเว็บไซต์ http://www.facebook.com/watch/?v=2696713937262066 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและข้อควรระวังหากมีผู้ชักชวนไปทำงานหรือรับประกันการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

การการจัดหางานจึงขอประสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ประชาชน/คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โทรศัพท์ 02-205-4000 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-245-6708 ในวันและเวลาราชการ