สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแนวทางการดำเนินการตาม มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64