ประชาสัมพันธ์งานต่างประเทศ เปิดตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย