​การมอบอำนาจให้บุคคลที่มิใช่นายจ้างกระทำแทนและการดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560​

 

การมอบอำนาจให้บุคคลที่มิใช่นายจ้างกระทำแทนและการดำเนินการตรวจสอบ คัดกรอง ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง
ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560