ตารางนัดหมายเข้าสัมภาษณ์นายจ้างและแรงงานต่างด้าว SP2

 

ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5

อำเภอเมืองสมุทรปราการ (SP2)