ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองเเล้ว

 

ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองเเล้ว / พร้อมขั้นตอนการดำเนินการ / แผนที่ตั้ง