รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. เผย จะไปทำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วันเมื่อไปถึง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID - 19 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธเีฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอเซีย ท๊อปจ๊อบดอทคอม จำกัด]
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฌฐ 3390 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายรื้อถอนทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปฏบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์-กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าที่ประจำกลุ่มอนุรักษ์โอโซน จำนวน 4 ตำแหน่ง ขยายระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ ออกไปจนถึงวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ !! พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผ้าคลุมเบาะและผ้าคลุมพนักพิงเก้าอี้พร้อมสกรีน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สจจ.หนองคาย เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ออนไลน์!!! ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้น
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
กกจ. เผย สถิติ คุมเข้มสาย/นายหน้าหลอกไปทำงานต่างประเทศ 3 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 < 1 2 3 4 >  Last ›