อธิบดีกรมการจัดหางาน สัมภาษณ์ประเด็น "พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560"


นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน สัมภาษณ์ประเด็น "พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560" ในรายการรายการขยายข่าว ออกอากาศวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2560