อธิบดีกรมการจัดหางาน สัมภาษณ์ประเด็น "พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ..."

ขอเชิญรับชม... นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน สัมภาษณ์ประเด็น "พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ..." ในรายการ รู้เท่า รู้ทัน ออกอากาศวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00-08.00 น.