วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจั

 

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม  2564 เวลา 09.30 น.นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร