พิธีลงนาม MOU Factory Sandbox บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)

 

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีลงนาม MOU Factory Sandbox บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)