วันที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี