เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ในวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น นายวันชัย  สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายให้ นางสาวชนิตสินี กิมสกุล เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานจอดรถห้างโลตัสสาขามหาชัย และเวลา 17.00น. ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย