เปิดจุดบริการ มติ 5 ก.ค.65 ณ สำนักนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร