สมุทรสาครมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานการดําเนินการตามโครงการ “Factory Sandbox”
เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายวันชัย  สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นางรัชนี ภู่พร้อมพันธ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โปรแกร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›