ประกาศ RSS

 

ประกาศ "กรมการจัดหางานจะปิดปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป"