แจ้งข่าว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จะมีการฉีดวัคซีนเฟส 2 สำหรับ ผปต.ม.33 ชนิดวัคซีนสูตรไขว้ Sv+Az RSS

 

แจ้งข่าว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 

จะมีการฉีดวัคซีนเฟส 2 สำหรับ ผปต.ม.33 ชนิดวัคซีนสูตรไขว้ Sv+Az กำหนดจุดฉีด 1 จุด คือ

จุดฉีดตลาดทะเลไทย

เข็ม 1 จะเริ่มวันที่ 18 ต.ค.- 

6 พ.ย.2564 เข็ม 2 จะเริ่มวันที่ 8 - 26 พ.ย 2564

(เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์)

จึงขอให้สถานประกอบการที่ลงทะเบียนจองวัคซีนทางระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ไว้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.2564 ให้รีบปรับปรุงข้อมูลผู้ประสงค์จะฉีดให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม

จะรีบโทรติดต่อท่านโดยเร็ว