ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร RSS

 

ด่วนมาก

เรียน นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่สนใจ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญประชุมนายจ้างด้วยระบบ zoom ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 ส.ค. 65 จำนวน 4 วัน รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้