พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

 

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 7.00 น. นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นายอดิศักดิ์ เจี้ยงรักษา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว