พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.19 น. ที่ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นายอดิศักดิ์ เจี้ยงรักษา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวอารียา ดาวกระจาย นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกผู้แทนราษฎร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565