กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง RSS

 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๗.๐๐ น. นายวันชัยสาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวเสาวภา พงษ์ใหญ่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร