กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีโอกาสสมัครงาน สัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้ครั้งละหลายบริษัทเพื่อประหยัดเวลา ก่อให้เกิดการจ้างงานและแก้ไขปัญหาการว่างงาน