ออกโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ในพื้นที่บริเวร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองเสาไห้ จังหวัดสระบุรี