กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ดังนี้

     1. เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 

     2. เวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ                จังหวัดสระบุรี             

     3. เวลา 18.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี