พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ จุดซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณ 23 ขวา คลองชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าวในครั้งนี้