กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โดยนางวิไลลักษณ์  จงไกรจักร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสระบุรี 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

  (1) เวลา 7.00 น. พิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรี พระบาทสทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  (2) เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล ณ ผาเสด็จ หมู่ที่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย