สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีออกตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้บูรณาการ ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี ตำรวจเมืองสระบุรีและเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดสระบุรี ตำรวจท่องเที่ยว ตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่ อำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 2 แห่งคือ ตลาดวงษ์ทอง (ตลาดล้ง) และตลาดสืบศิริพัฒนา (ตลาดศาลเจ้า)