สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมตรวจสอบการค้ามนุษย์/ยาเสพติด/การเอาเปรียบด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอแก่งคอย อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอหนองโดน โดยได้ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดหรือการกระทำผิดแต่อย่างใดจำนวน 4 แห่งดังนี้

         1.บริษัทซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จก. ตรวจสารเสพติดจำนวน 52 คน

         2.บริษัท ซ. โลหะพัฒนา (1991) จำกัด ตรวจสารเสพติดจำนวน 40 คน

         3.บริษัทไทยรุ่งเรืองสระบุรี จำกัด ตรวจสารเสพติดจำนวน 12 คน

         4.บริษัทไทยรุ่งเรืองฮีโน่สระบุรี จำกัด ตรวจสารเสพติดจำนวน 15 คน