วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ในพื้นที่บริเวร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอ
001
001

 1 2 3 >  Last ›