ข้อมูลงบทดลองสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี


FILE PDF

 1. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
 2. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 3. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
 4. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
 5. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 6. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
 7. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
 8. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 9. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
 10. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 11. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
 12. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
 13. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
 14. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 15. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
 16. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
 17. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 18. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
 19. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 20. ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563