ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
การพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้เข้า-ออกประเทศสิงคโปร์
รายชื่อบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ ผู้ประสานงานและจำนวนโควตาคนงานเก็บผลไม้ป่าใน ปี 2562
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฏหมายชารีอะห์
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี กว่า 46,000 บาท
รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันกำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ย้ำสานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11
แบบสำรวจความต้องการแรงงานคนพิการในสถานประกอบการออนไลน์
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมประมง
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
 < 1 2