ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จะมายื่นแบบ บต.50 อ3 ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 จะมีบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด มาให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
เรียน นายจ้าง/สถานประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เปิดให้บริการยื่นเอกสาร (บต.50 อ.3) และชำระค่าธรรมเนียม
ด่วนๆๆ..ข่าวดีสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และยังไม่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ รอบ 2 ได้ตั้งแต่ 23 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานฝึกอบรมภาษและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS)
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ งานสัมมนาการเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ผ่านระบบออนไลน์
แนวทางการดำเนินการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศการรับรายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณารัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ โครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT-Basic)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตราฐานการรับรองสำหรับองค์การผู้ส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชั่น
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการกักกันของแรงงานไทยที่กลับ จากการทำงานในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›