ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคฯ โครงการ IM Japan ประจำปี 2563
เอกสารแบบฟอร์มการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563
ห้ามนำผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ต้องห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
การพกพาสกุลเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้เข้า-ออกประเทศสิงคโปร์
รายชื่อบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ ผู้ประสานงานและจำนวนโควตาคนงานเก็บผลไม้ป่าใน ปี 2562
แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฏหมายชารีอะห์
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11
แบบสำรวจความต้องการแรงงานคนพิการในสถานประกอบการออนไลน์
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมประมง
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
‹ First  < 4 5 6