ประกาศกรมการจัดหางาน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท EVEREST TEXTILE CO.,LTD