ประชาสัมพันธ์แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคฯ โครงการ IM Japan ประจำปี 2563