สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีขอเชิญผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สวนริมเขา ชั้น 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี