สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีประชาสัมพันธ์ที่ทำการอาคารสำนักงาน (แห่งที่ 2) และหมายเลขโทรศัพท์ใหม่