การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน