ประชาสัมพันธ์มีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.