ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อคนงานใหม่ งานเกษตร-ปศุสัตว์ เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

 

1. ตรวจสอบรายชื่อคนงานบิน และกดเข้าไลน์กลุ่ม “บิน KE 20 เม.ย. 65 (A) เมื่อเข้ากลุ่มมาแล้วให้แจ้งรหัสบิน นามสกุล-ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์มือถือ และถ่ายรูปใบรับรองการฉีดวัคซีน ลงในไลน์กลุ่มบิน (ถ้าไม่มีรายชื่อบิน ยังไม่ต้องกดเข้ากลุ่ม) ไลน์กลุ่มบิน

2. ในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 ไม่เกิน 07.00 น. ช่วงเช้า คนงานต้องเข้ารับการตรวจโควิด PCR ที่โรงพยาบาลเปาโล-โชคชัย 4 ที่เดียวเท่านั้น (ค่าตรวจ 2,000 - 2,400 บาท) (ผลตรวจโควิด PCR มีอายุ 48 ชั่วโมง) เอกสารที่ต้องเตรียมไปตรวจโควิด PCR - สำเนาพาสปอร์ต 2 ใบ และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

3. ช่วงบ่าย วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 1หลังจากตรวจโควิด PCR เสร็จแล้ว ให้คนงานเดินทางไปที่โรงแรมแทงโก้ สาขาประตูน้ำ ซอยราชปรารภ 8 เพื่อเข้าพักกักตัวก่อนบิน เมื่อเข้าโรงแรมที่พักแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพัก จนกว่าจะได้รับทราบผลตรวจโควิดจากโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้น ราคาค่าห้อง 900 บาท/คืน

*กรณีผลตรวจโควิด รายงานผลพบว่าคนงานท่านใดติดเชื้อโควิด คนงานท่านนั้นต้องห้ามออกจากห้องพัก และกลับไปเข้าสู่ระบบการรักษาตัวเองที่บ้าน หรือตามสิทธิ์ และต้องจ่ายค่าทำความสะอาดห้องให้กับทางโรมแรม 2,000 บาท และต้องทำการเลื่อนบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ต้องทำเรื่องขอคืนกับทางสายการบิน โดยสายการบินจะหักค่าธรรมเนียมการคืนด้วย

4. ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

- เวลาประมาณ 10.30-11.00 น. เจ้าหน้าที่ รพ.จะแจ้งผลตรวจโควิด หลังจากรับทราบผลตรวจโควิด PCR แล้ว ให้คนงานทุกคนเก็บสัมภาระเพื่อเตรียม Check out ออกจากโรงแรม

- เวลาประมาณ 11.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่าย EPS และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ จะไปพบคนงานที่โรงแรมที่พักกักตัว และก่อนออกจากโรงแรม คนงานต้องชำระค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 500 บาท (เงินสดเท่านั้น) ให้กับเจ้าหน้าที่กองทุนฯให้เรียบร้อยก่อนออกจากโรงแรม

- เวลาประมาณ 12.00 น. รถตู้รับคนงานออกจากโรงแรมไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่ารถตู้คนละประมาณ 200 บาท) เมื่อถึงสนามบินแล้ว คนงานพัก-หาอาหารทานกันเอง จนถึงเวลาประมาณ 13.30 น. นัดรวมกันอีกครั้ง เพื่อเริ่มดำเนินการกรอกเอกสารตามที่ทางเกาหลีกำหนด บริเวณหน้าด่านตรวจคนหางาน ชั้น 4 แถว Q

5. กำหนดโอนเงิน จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน เวลา 08.30 -12.00 น. วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 สำหรับขั้นตอน และวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีสายการบิน จะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่ม วิธีการโอนเท่านั้น ไม่รับเป็นเงินสด เตรียมเงินรอโอนไว้ประมาณ 13,000 บาท

6. เตรียมสัมภาระในการเดินทาง กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม (หากมีกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องเพิ่ม หรือมากกว่าที่กำหนด หรือน้ำหนักของกระเป๋ามากกว่าที่กำหนด คนงานต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเอง ประมาณ 3,000 บาทหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับจำนวนและน้ำหนักของกระเป๋า)

7. เอกสารที่คนงานต้องเตรียมก่อนเดินทาง

- ผลตรวจโรคฉบับจริง 1 ชุด (คนงานถือไปเกาหลี)​ และ สำเนาถ่ายเอกสารผลตรวจโรค 1 ชุด (EPS เรียกเก็บที่สนามบิน​) หรือ ถ้ามีฉบับจริง 2 ชุดก็ใช้ฉบับจริงยื่นชุดที่ EPS เรียกเก็บได้ โดยผลตรวจโรคต้องไม่หมดอายุ (อายุ3เดือน) หากผลตรวจโรค หมดอายุก่อนวันเดินทาง จะไม่สามารถเดินทางไปทำงาน ในวันดังกล่าวได้

- สัญญาจ้างงาน คนงานนำติดตัวไปเกาหลี

- วุฒิบัตรการอบรมเตรียมบิน 45 ช.ม. ฉบับจริง 1 ใบ (คนงานถือไปเกาหลี) และ สำเนาถ่ายเอกสารวุฒิบัตรอบรมเตรียมบิน 45 ช.ม. 1 ใบ (EPS เรียกเก็บที่สนามบิน​) ถ้าไม่มีวุฒิบัตร คนงานจะไม่สามารถเดินทางในวันดังกล่าวได้

- หลักฐานการฉีดวัคซีน ทางเกาหลีกำหนดให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ต้องนำเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนติดตัวไปเกาหลีด้วย สามารถโหลดเอกสารใบรับรองได้จากระบบหมอพร้อมหรือจากที่ทางโรงพยาบาล-สถานที่ฉีดวัคซีนออกรับรองให้ (ใบนัดฉีดไม่สามารถใช้ได้)

*กรณีที่ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ต้องปริ้นท์แบบฟอร์มตามที่ทางเกาหลีกำหนด แล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเซ็นต์รับรอง แบบฟอร์ม

8. ค่าใช้จ่ายที่คนงานต้องเตรียมก่อนเดินทางประเทศเกาหลีใต้

- เงินสดจำนวน 30,000 บาท หรือมากกว่า ให้คนงานแลกเป็นเงินวอนเกาหลีติดตัวมาก่อนล่วงหน้า ก่อนเข้ากักตัวโรงแรมที่ไทย นำติดตัวไปเกาหลี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดือนแรกก่อนได้รับเงินเดือน

- ค่าที่พักแรกเข้า จำนวน 480,000 วอน (KRW) (ประมาณ 15,000 บาท) ให้คนงานแลกเป็นเงินวอนติดตัวมาก่อนล่วงหน้า ก่อนเข้ากักตัวโรงแรมที่ไทย โดยคนงานต้องจ่ายค่ากักตัวเป็นเงินสดด้วยตัวเองเมื่อไปถึงที่กักตัวที่เกาหลีแล้ว โดยจ่ายเป็นเงินสดสกุลเงินวอนเท่านั้น (โดยสถานที่ที่กักตัวที่เกาหลีจะรับธนบัตรชนิด 50,000 หรือ 10,000 วอนเท่านั้น) ในช่วงเวลา 3-4 วันกักตัวนี้ จะมีการอบรมกฎหมายและข้อกำหนดที่คนงานควรทราบเกี่ยวกับการทำงาน และตรวจโควิด PCR ในวันที่ 1 และวันที่ 3 หลังจากเดินทางเข้าเกาหลี และออกจากที่กักตัว

- กรณีที่พบว่าคนงานติดโควิดที่เกาหลีในช่วงอบรม ซึ่งคนงานต้องตรวจโควิด 2 ครั้ง เมื่อถึงที่พัก คนงานต้องจ่ายค่ากักตัวที่เพิ่มขึ้นเอง จนกว่าจะรักษาหาย ดังนั้นให้แลกเงินวอนไปเผื่อกรณีที่ได้กักตัวเพิ่มด้วย

9. ประกันการเดินทาง ราคา 746 บาท ขั้นตอนและวิธีการซื้อประกันจะแจ้งให้ทราบในไลน์กลุ่ม

10. ค่าเสื้อแจ็คเก็ต EPS และป้ายชื่อห้อยคอ 330 บาท จ่ายเป็นเงินสดที่สนามบินในวันบิน

11. ของใช้จำเป็น เช่น เสื้อกันหนาว หน้ากากอนามัย แบบทรงเกาหลี เจลแอลกอฮอล์ ปลั๊กไฟ (หัวปลั๊กแบบกลมที่ใช้ได้ที่เกาหลี) เครื่องสำรองไฟโทรศัพท์ (Power bank ไม่เกิน 32,000 mAh) เป็นต้น

*กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีได้ ให้ส่งหลักฐานสำเนาหนังสือเดินทาง เซ็นต์สำเนาถูกต้อง ลงชื่อ และระบุเหตุผลแจ้งขอสละสิทธิ์การเดินทาง ส่งหลักฐานเข้ามาในไลน์กลุ่ม ทาง EPS จะทำการตัดรายชื่อออกจากระบบ เมื่อทางเกาหลีทำการยกเลิกแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบครั้งต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี

หากมีข้อสงสัย ให้แจ้งในไลน์กลุ่มบิน หรือติดต่อที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โทร 02-245-6716, 02-245-9429 

รายชื่อคนงาน