ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน Virtual International Job Fair 2022 (ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น)