ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น