ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม Virtual International Job Fair 2023