ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเนตส์และมาเลเซีย