ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค