ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

 

ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ
เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค