รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน New
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เรื่องแรงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ให้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานบัญชีรายชื่อ (Namelist) ในวันเวลาราชการ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนว และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 25
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Luchin Corporation Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Havan Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO;LTD. ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย
 1 2 3 >  Last ›