กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ RSS

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยมีครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน  ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ถนนยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล